ข่าวสารของปษิตา

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. มนัสณิชา ธนาสว่างกุล (น้องไนซ์)

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. มนัสณิชา ธนาสว่างกุล (น้องไนซ์) ที่สามารถสอบผ่านเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้นประถมปีที่ 1 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์อ่านต่อ...

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ธมน ใจปราณี (น้องแบมบี้)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง ธมน ใจปราณี (น้องแบมบี้) ที่สามารถสอบผ่าน เข้าเรียนต่อชั้นประถมปีที่ 1 ได้ที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยอ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมปษิตา